NÁRODNÍ STÁLÁ KONFERENCE O BEZPEČNOSTI

NSKB je dobrovolným, nevládním a neziskovým spolkem, jehož cílem je vytvářet nezávislé a odborné prostředí pro diskuzi o bezpečnostních a strategických politikách. Spolek je platformou pro komerční bezpečnostní sektor, státní složky a zákonodárné iniciativy, technologické i vývojářské subjekty s cílem zvýšit připravenost země na bezpečnostní hrozby.

Největší setkání vojenského a bezpečnostního průmyslu Future Forces Forum se uskuteční v Praze. Security magazín přinese rozšířené zpravodajství

Ve dnech 17.-19. října bude v Praze probíhat akce Future Forces Forum (FFF), největší setkání vojenského a bezpečnostního průmyslu se zástupci národních armád, NATO, vědecké obce, univerzit a dalších organizací. Hlavní město bude hostit tuto třídenní akci na Výstavišti PVA EXPO Letňany.

Všechny akce budou zaměřené na prezentaci současných potřeb ozbrojených a bezpečnostních složek, špičkové technologie, programy R&D (Research and Development) a obchodní příležitosti. Návštěvníci FFF nebudou ochuzeni ani o dynamické či statické ukázky techniky a ukázky schopností ozbrojených a bezpečnostních složek.

Kromě workshopů, konferencí a dalších akcí proběhne na letošním FFF také zajímavý seminář, který pořádá Národní stálá konference o bezpečnosti (NSKB), vedená bývalým poslancem PSP ČR Martinem Lankem. Seminář pod názvem Efektivita investic obrany a bezpečnosti ČR se bude věnovat zejména otázce efektivního vynákládání finančních prostředků na obranu země. Zároveň bude seminář usilovat o zahájení systematické veřejé debaty k aktuálním otázkám obrany a bezpečnosti.

Security magazín nebude na této akci chybět a přinese svým čtenářům rozšířené zpravodajství přímo z dějiště včetně lifestreamů, rozhovorů a videí. Sledujte i náš Facebook, kde se dozvíte více.


Seminář Efektivita investic obrany a bezpečnosti ČR pořádá NSKB.

Národní stálá konference o bezpečnosti bude ve čtvrtek na prestižním Future Forces Forum 2018 na Výstavištu v Letňanech organizovat seminář s odvážným názvem Efektivita investic obrany a bezpečnosti ČR. Co očekává od tohoto semináře prezident NSKB, bývalý poslanec a člen bezpečnostního výboru sněmovny Martin Lank? Přinášíme pro naše čtenáře v aktuálním rozhovoru.

Efektivita investic obrany a bezpečnosti ČR – není tak trochu bezbřehé téma?

Efektivita obrany a bezpečnosti má mnoho úhlů pohledu. Řada z nich přitom nelze kvantifikovat například penězi. Přesto je třeba stanovit objektivní markry, například pro transparentní tendry na ministerstvu obrany.

Jen pro příklad, v roce 2008 a 2011 zemřeli v Afganistánu čeští vojáci poté, co najeli vozidlem na improvizované výbušné zařízení. Nyní ČR vybírá v historicky největším armádním tendru nové BVP. Otázka je, jak vedle ceny zohledníme při výběru maximální ochranu našich vojáků. To j sem měl na mysli, když jsem říkal, že zdaleka ne vše jde vyjádřit penězi.

Myslíte kolik vojáků přežije v BVP tankovou bitvu?

Mluvím o pravděpodobnějších asymetrických a hybridních konfliktech, kde jde většinou o starší, často improvizovaný arzenál. Nicméně zpět k podstatě věci. Vedle ochrany našich vojáků k otázce efektivity obrany patří bezesporu i účast českého průmyslu, ale i vědy a vysokých škol na této problematice. Proto jsem rád, že na našem semináři budou i zástupci vysokých škol, ministerstva průmyslu, zahraničí – a samozřejmě poslanci.

Životy vojáků, nebo účast českých podniků na výrobě, tomu rozumím a o tom se i mluví, ale účast vysokých škol a vědy?

Evropa od roku 2021 nastartuje nový dotační program v oblasti obrany, kde vznikne pro vědu a český zbrojní průmysl mnoho příležitostí. Jsem rád, že v Poslanecké sněmovně se k tomu už činí konkrétní kroky, které na semináři doufám odprezentuje například pan poslanec Krejza. Nicméně pravidla EU vyžadují účast vícero států, a to jednoznačně bude vyžadovat zohlednění akvizičních strategii například ministerstva obrany.

Co byste považoval za ideální výsledek vašeho semináře?

Národní stálá konference o bezpečnosti už ze svého názvu vychází z ambice nastartovat účelnou, a hlavně systematickou veřejnou debatu k aktuálním otázkám obrany a bezpečnosti. Myslím, že jsme úspěšně katalyzovali debatu o zákonu o soukromých bezpečnostních službách, tedy vládním návrhu zákona o bezpečnostní činnosti. Teď bychom rádi nastartovali právě otázku efektivity obrany a bezpečnosti.

NAŠE VIZE

Základními cíli spolku a předmětem jeho činnosti jsou:

  • A – Vytváření a udržování platformy pro spolupráci mezi komerční sférou a státem v otázkách národní bezpečnosti
  • B – Spolupráce na formulování bezpečnostních politik
  • C – Příprava a realizace vzdělávacích akcí (přednášky, semináře, diskuze)
  • D – Praktická činnost ve spolupráci s orgány státní správy a jinými subjekty
  • E – Výzkumná a vědecká činnost v oblasti bezpečnosti a metodik bezpečnostní spolupráce
  • F – Realizace osvětové činnosti
  • G – Poskytování poradenství

PŘEDSTAVENÍ ČLENŮ

VADIM
PETROV
VICEPREZIDENT
Vadim Petrov je místopředsedou ASIS International – sdružení bezpečnostního managementu. Je předsedou Akreditační komise MŠMT pro vyšší odborné školství. Počátkem devadesátých let absolvoval výcvik v britské tajné službě MI5 a následně se podílel na budování nového zpravodajského systému ČR. Pracoval jako tiskový mluvčí vlád Václava Klause a jako ředitel Kanceláře Rady pro zpravodajskou činnost. O této době napsal v roce 2016 knihu „Muž, který nevrhá stín“.
MARTIN
LANK
PREZIDENT
Původní profesí pedagog a novinář, do politiky odcházel z pozice šéfredaktora zpravodajství regionálního rádia. V letech 2013 – 2017 poslanec Parlamentu ČR a člen Výboru pro bezpečnost. Jako člen pracovní skupiny předsedy vlády se podílel na připomínkování novely zákona o zpravodajských službách a byl členem pracovní skupiny ministra vnitra pro revizi zákona o zbraních a střelivu. Svým pozměňovacím návrhem se postaral o legalizaci laserových zaměřovačů. Byl místopředsedou Vyšetřovací komise k reorganizaci policie. V současné době působí jako poradce, mimo jiné v PSP ČR, zároveň studuje na Policejní akademii v Praze.
Mgr. DAVID
ROŽEK
TAJEMNÍK
David Rožek se pohybuje v komerční bezpečnosti již 12 let. Za tu dobu se přesunul z poskytovatelské sféry do poradenské a zajišťuje tvorbu bezpečnostních projektů pro klienty v komerční oblasti, současně pracuje jako analytik výzkumu a kategorizace měkkých cílů pro ministerstvo vnitra a současně jako doktorand působí na Policejní Akademii ČR v Praze na výzkumu spolupráce ozbrojených složek státu s komerční bezpečností při ochraně měkkých cílů. Je členem sdružení ASIS International a držitelem nejvyššího certifikátu komerční bezpečnosti – Certified Protection Professional, CPP®, Vystudoval Counterterorism executive studies na ICT Institutu v Izraeli.